American Zen Dogs
Gedragscoach

Gedragscoach

Chantal volgde bij Toscanzahoeve opleiding over hondengedrag, leerprocessen en trainingstechnieken voor honden.
( Klik hier voor een overzicht van de gevolgde opleidingen.)
Toscanzahoeve is een door de overheid erkend opleidingscentrum.
De beroepsopleiding is een holistische opleiding gebaseerd op de laatste nieuwe inzichten en is internationaal erkend door onder andere KaHot (= beroepsvereniging voor dierenberoepen).

Daarbovenop hebben we een herplaatser =Amerikaanse Stafford Nana en een Amerikaanse Akita genaamd Shenzi die al vanaf pup bij ons is.
Twee rassen die een consequente, maar liefdevolle opvoeding nodig hebben.

Ik volgde met Nana het traject ‘help je uitvallende hond’ en ‘stress bij honden’.
Beiden bij Monique Bladder (gedragstherapeut en BAT specialist).
Ze gaven me veel inzichten over hoe de emoties van honden hun gedrag beïnvloeden en hoe je je hond kan helpen bij het verwerken van de emoties.

Vanuit eigen ervaring met het rugzakje dat Nana als herplaatser draagt en de inzichten vanuit de opleidingen helpen we u graag op weg met de basis opvoeding van jouw hond(en).
Voor complexe probleemsituaties verwijzen we door naar de website kahot.be, u kan daar zoeken naar een erkende gedragstherapeut in uw omgeving.
American Zen Dogs heeft een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand afgesloten (als een ongeluk een rechtstreeks gevolg is van onze begeleiding.) Indien uw hond onder uw begeleiding schade veroorzaakt, dan bent u zelf verantwoordelijk.

Het begrip holisme is afgeleid van het Griekse holon, wat ‘geheel’ betekent.
Het begrip benadrukt de samenhang en de onderlinge verbondenheid.
Alles vormt een geheel: ons lichaam en onze ziel, de hemel en de aarde, onze ziekte en onze
gemoedstoestand, onze relaties en ons karakter en ga zo maar door. Dat geldt ook voor dieren.
Hoe zij zich voelen kan zich lichamelijk uiten, ook in een ziekte, en wat zij zien en meemaken, ook bij hun baasjes, beïnvloedt hun gedrag.
Holistisch benadrukt ook de band tussen mens en dier.

Een holistische aanpak is een aanpak die respect heeft voor je dier.

Uit het boek ’13 reflecties over dieren’ door Inge Pauwels (bezielster en hoofddocente bij Toscanzahoeve)

Deze visie sluit perfect aan bij de levensvisie van Chantal. Chantal is gediplomeerd yogadocente en eutoniepedagoge VES.
De inzichten en ervaringen vanuit deze werkvormen kunnen u op weg helpen om uw eigen gemoedstoestand/lichaamshouding en de invloed daarvan op uw hond(en) te onderzoeken en eventueel bij te sturen.

Onze visie:

Wij kiezen voor een aanpak waarbij de connectie tussen uw hond(en) en uzelf centraal staat en spreken daarbij het persoonlijk initiatief van de hond aan.
Naar ons gevoel mag een hond reageren op eigen initiatief. Dat verwijst voor ons naar 2 vaardigheden:

Tussen het geven van een commando en het reageren op dat commando mogen enkele seconden voorbij gaan. Zodat je hond er zelf voor kiest om naar het commando te luisteren ipv dat hij gedrild wordt. Ten tweede leren we je hond vanaf een bepaald punt in de opvoeding om zelf keuzes te maken in moeilijke/uitdagende situaties. Situaties waarvan je weet dat je hond het gedrag zal vertonen wat voor jou wenselijk is omdat je hem het zo hebt aangeleerd. Je stuurt dus minder bij omdat je erop vertrouwt dat hij het zelf kan. De zelfstandigheid van je hond groeit hierdoor en daardoor ook zijn zelfredzaamheid.
In plaats van direct te corrigeren, kiezen we ervoor om te negeren (voor zover de situatie dat toelaat) en gewenst gedrag te belonen. Uw hond krijgt de kans om zelf na te denken welk gedrag hij dient aan te passen. Geraakt uw hond er zelf niet uit? Pas dan gaan we bijsturen. Begrenzing is soms een noodzaak, dus een ‘nee’ zal ook aangeleerd worden.

Rangorde…is dat nog aan de orde?

…Wist je dat…

Een rangorde enkel ontstaat bij wolven die in gevangenschap leven? (Wolven die gedwongen worden om samen te leven. Die in het wild niet zouden kiezen om samen te leven.) Bij wolven die in het wild leven, is er geen rangorde. Ze kiezen zelf met wie ze samenleven als een familie. Waarbij de ouder-dieren de afspraken/regels/taken bepalen en de jongere dieren worden opgevoed om deze te volgen en te respecteren, waardoor er rust ontstaat. Jonge wolven blijven als er genoeg voedsel is tot de leeftijd van ongeveer 5 jaar bij hun familie.

Een pup is vanaf 8 weken een onderdeel van jouw gezin (of later bij een adoptiehond). Het is en blijft dus jouw taak om een pup te leren wat de afspraken/regels/taken zijn in jouw gezin. Samenwerken in plaats van domineren. Is er al een hond in uw gezin? Dan zal deze deels de opvoeding op zich nemen. Maar heeft hierbij soms bijsturing van jou nodig. Vooral als het leeftijdsverschil tussen twee honden niet zo groot is.

We leren je de lichaamstaal en signalen van een hond analyseren en begrijpen + geven inzichten mee over hoe honden met elkaar communiceren. Om zodoende tijdig bij te sturen zodat iedereen in jouw gezin (mens en dier) zich veilig voelt. Het respect naar elkaar versterkt omdat jij een verantwoordelijk ouder-figuur bent voor je hond. Dat schept een band die de gehoorzaamheid en aanhankelijkheid vergroot.

We staan stil bij de raseigenschappen van jouw hond(en) en benutten deze om ongewenst gedrag te analyseren.

Het is “opvoeden” in plaats van “drillen en “bijsturen” in plaats van “baas zijn”.

Tekst en citaat van Inge Pauwels – Toscanzahoeve


Tarieven*

Advies via Whats’App of via een telefoongesprek /videocall- ongeveer 30 minuten = 25 euroongeveer een uur = 45 euro

U stuurt uw concrete vraag door naar info@americanzendogs.com.
Indien we gericht advies kunnen geven, dan leggen we een moment vast waarop het gesprek zal doorgaan.
Dit advies is vooral gericht op algemeen advies zoals het zoeken naar gezonde en op uw hond aangepaste voeding, algemeen advies in bijvoorbeeld het aanleren van nieuwe commando’s, begeleiding in de zoektocht naar een dagroutine of aanpak bij bepaalde dagdelen.
Indien u aan de slag wil met een probleem situatie, dan is observatie ter plaatse een noodzaak.

Beslissen jullie na het telefonisch advies om een privé coaching te plannen of een traject op te starten, dan vervalt de vergoeding voor het telefonisch advies.

Individuele coaching van anderhalf uur = 75 euro Vervolgafspraken 55 euro per uur.
Na een intakegesprek beslissen we of we u op weg kunnen helpen. Zoja, dan wordt u samen met uw hond individueel gecoacht. Gericht op de moeilijkheden/vragen waarbij je advies wil.
Afhankelijk van hetgeen waarvoor u advies nodig heeft, zal dat zijn bij u thuis, bij ons op het terrein of op een andere locatie.
Bijvoorbeeld in het bos (oefenen in het veilig passeren van voorbijgangers), langs een drukkere baan (oefenen in het veilig (laten) passeren van het verkeer), op een terrasje (oefenen hoe de hond op een rustige manier op zijn plaats blijft), …

Individuele coaching via WhatsApp van 4 weken = 200 euro.
Na een intakegesprek beslissen we of we u op weg kunnen helpen. Zoja, dan starten we met een traject van 4 weken.
Het duurt ongeveer 3 weken om nieuwe gewoontes aan te leren.
De 4de week is extra opvolging. De coaching gebeurt hoofdzakelijk via WhatsApp, met dagelijkse opvolging. Gedurende het traject 2x een samenkomst van ongeveer anderhalf uur. Na het traject van 4 weken kan er bijkomend advies gevraagd worden. (De dagelijkse opvolging is enkel tijdens het traject.)

Individuele coaching van 8 weken = 400 euro.
Na een intakegesprek beslissen we of we u op weg kunnen helpen. Zoja, dan starten we met een traject van 8 weken.

Optie 1: Alle basiscommando’s (kijk, zit, lig/af, kom eens hier, volg, voet, wachten, blijf, los, laat, touch, buig, plaats) komen aan bod.
Daarbovenop oefenen we om de commando’s toe te passen in de praktijk, dus op een andere locatie dan de trainingslocatie.
Elke week een samenkomst met telkens een ander thema. Trainingen kunnen bij u thuis doorgaan of bij ons op het trainingsveld.

Optie 2: een op maat uitgewerkt programma om een specifieke moeilijkheid die je tegenkomt in de opvoeding van je hond aan te pakken.
Elke week een samenkomst. Na enkele weken omzetten in de praktijk. Dus toepassen op een andere locatie dan de trainingslocatie.

Voor beide opties is er tussentijdse opvolging via Whats’ App mogelijk.

Neem contact op via info@americanzendogs.com.

* Indien na het intakegesprek blijkt dat we u nog geen gepast advies/coaching kunnen geven,
zijn we daarin eerlijk en realistisch en zullen dat dus correct communiceren.
We verwijzen dan door naar een gedragstherapeut in uw omgeving, te vinden op de website kahot.be.


Advies bij de keuze van het tuig voor uw hond.
Wees kritisch in de keuze van het tuig!
We hadden aanvankelijk een tuig waarbij een horizontale band over de borst gaat.
Maar dit belemmert de beweeglijkheid van de gewrichten en kan zo allerlei problemen veroorzaken.
Het Y-tuig is veiliger, uw hond heeft meer bewegingsvrijheid.

Wil u uw hond trainen om te trekken (gewicht, step, …) dan zijn hiervoor speciale tuigen op de markt te vinden.
Doe uw onderzoek, zodat uw hond gezond en gelukkig blijft!

Happy dog, happy you!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer