American Zen Dogs

Happy dog, happy you!

Algemene info

Onze visie in het werken met honden:

Wij kiezen voor een aanpak waarbij de connectie tussen jou en je hond(en) centraal staat en spreken daarbij het persoonlijk initiatief van de hond aan. Naar ons gevoel mag een hond reageren op eigen initiatief. Dat verwijst voor ons naar twee vaardigheden:

Tussen het geven van een commando en het reageren op dat commando mogen enkele seconden voorbij gaan. Zodat je hond er zelf voor kiest om naar het commando te luisteren ipv dat hij gedrild wordt. Ten tweede leren we je hond vanaf een bepaald punt in de opvoeding om zelf keuzes te maken in moeilijke/uitdagende situaties. Situaties waarvan je weet dat je hond het gedrag zal vertonen wat voor jou wenselijk is omdat je hem het zo hebt aangeleerd. Je stuurt dus minder bij omdat je erop vertrouwt dat hij het zelf kan. De zelfstandigheid van je hond groeit hierdoor en daardoor ook zijn zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
In plaats van direct te corrigeren, kiezen we ervoor om te negeren (voor zover de situatie dat toelaat) en gewenst gedrag te belonen. Je hond krijgt de kans om zelf na te denken welk gedrag hij dient aan te passen. Geraakt je hond er zelf niet uit? Pas dan gaan we bijsturen. Begrenzing is soms een noodzaak i.f.v. de veiligheid, dus we leren jouw hond de betekenis van het woord ‘nee’. 

We leren je de lichaamstaal en stress signalen van een hond analyseren en begrijpen + geven inzichten mee over hoe honden communiceren. Om zodoende tijdig bij te sturen zodat iedereen in jouw gezin (mens en dier) zich veilig voelt. Het respect naar elkaar versterkt omdat jij een verantwoordelijk ouder-figuur bent voor je hond. Dat schept een band die de gehoorzaamheid en aanhankelijkheid vergroot.

We staan stil bij de raseigenschappen van jouw hond(en) en benutten deze om ongewenst gedrag te analyseren.

De lessen zijn speels opgebouwd met praktijkoefeningen die je kan toepassen in het dagelijkse leven.
We werken in thema’s, suggesties mogen doorgegeven worden.

Fysieke straffen of fysieke hulpmiddelen zijn in onze visie niet van toepassing.
Indien u tijdelijk een bepaald hulpmiddel wenst te gebruiken, graag eerst overleggen.

 


 

 

Onze hondenschool is een moderne, kleinschalige hondenschool in Weelde o.l.v. Chantal Bols

De groepslessen gaan door in Weelde. Exacte locatie krijg je door na aanmelden.

Chantal is gediplomeerd puppytrainer en volgde aanvullende modules om haar technieken en kennis uit te breiden voor volwassen honden.

Daarbovenop is ze gediplomeerd (kinder)yoga docente en Eutoniepedagoge VES. Vanuit deze achtergrond krijg je praktijkgerichte tips mee om via aandacht voor je eigen lichaam verbinding te maken met je hond. Of hoe je in stresserende/onvoorziene situaties je kan ontdoen van stress zodat je een veilige omgeving kan creëren voor jezelf én voor je hond.

Chantal heeft meer dan 22 jaar ervaring in het werken met kinderen. Het is daardoor perfect mogelijk om kinderen vanaf 6 jaar te laten deelnemen met hun gezinshond. (1 begeleidende ouders is aanwezig op het plein.)

Geen klassieke oefeningen zoals op een grote hondenschool. Wel praktijkgerichte themalessen met handvaten om te gebruiken in het dagdagelijkse leven.

Eigen inbreng is mogelijk, geef gerust door waarop je specifiek wil trainen. Dan verwerken we dit in 1 van de lessen.

We werken op een positieve, beloningsgerichte manier en de verbinding tussen jou en je hond(en) staat centraal.

We werken niet met examens of overgangsproeven, immers je eigen stress voor het examen geef je door aan je hond. Daarbovenop is het een momentopname.

Voor je kan aansluiten in een lopende lessenreeks, heb je minstens 1 privé les of gedragsconsult gevolgd. Zo kunnen we vooraf gericht bijsturen en je al op weg helpen hoe samen met je hond aanwezig te zijn op het plein tussen andere honden. 

Iedereen doet mee volgens eigen kunnen en mogelijkheden. Chantal geeft variaties in de oefeningen, jij pikt in op jouw niveau.

Alles werd reglementair (meldingsplicht) en boekhoudkundig in orde gebracht.

Tevens hebben we als hondenschool een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand afgesloten.
Onze verzekering wordt enkel ingeschakeld als de lesgeefster Chantal Bols zelf een fout maakt en een ongeluk daarvan het gevolg is.

Er worden duidelijke richtlijnen gegeven ivm veiligheid en het voorkomen van incidenten tussen 2 of meerdere honden.
Indien uw hond onder uw begeleiding schade veroorzaakt aan derden (inclusief de hond van anderen) of onze infrastructuur, dan bent u zelf verantwoordelijk en dient u uw familiale verzekering in te schakelen.

Chantal heeft kennis van basis EHBO bij honden.

Dierenartspraktijk De Leemputten is onze bedrijfsdierenarts en wordt ingeschakeld bij eventuele ongevallen die uw hond meemaakt tijdens de lessen indien Chantal deze niet zelf kan behandelen.