American Zen Dogs
Algemene info

Algemene info

ALGEMEEN

 • American Zen Dogs is een moderne, kleinschalige hondenschool in Weelde o.l.v. Chantal Bols
 • De groepslessen gaan door in Weelde. Exacte locatie krijg je door na aanmelden.
 • Chantal is gediplomeerd puppytrainer en volgde bij Toscanzhoeve aanvullende modules om haar technieken en kennis uit te breiden voor volwassen honden.
 • Daarbovenop is ze gediplomeerd (kinder)yoga docente en eutonie pedagoge VES. Vanuit deze achtergrond krijg je praktijkgerichte tips mee om via aandacht voor je eigen lichaam verbinding te maken met je hond. Of hoe je in stresserende/onvoorziene situaties je kan ontdoen van stress zodat je een veilige omgeving kan creëren voor jezelf én voor je hond.
  Als gediplomeerd klasleerkracht is het ook perfect mogelijk om kinderen vanaf 6 jaar te laten deelnemen met hun gezinshond. 1 begeleidende ouders is aanwezig op het plein.
 • Geen klassieke oefeningen zoals op een grote hondenschool. Wel praktijkgerichte themalessen met handvaten om te gebruiken in het dagdagelijkse leven.
 • Eigen inbreng is mogelijk, geef gerust door waarop je specifiek wil trainen. Dan verwerken we dit in 1 van de lessen.
 • We werken op een positieve, beloningsgerichte manier en de verbinding tussen jou en je hond(en) staat centraal.
 • We werken niet met examens of overgangsproeven, immers je eigen stress voor het examen geef je door aan je hond. Daarbovenop is het een momentopname.
 • Voor je kan aansluiten in een lopende lessenreeks, heb je minstens 1 privé les of gedragsconsult gevolgd. Zo kunnen we vooraf gericht bijsturen en je al op weg helpen hoe samen met je hond aanwezig te zijn op het plein tussen andere honden. Als je samen met de andere deelnemers bij het begin van een lessenreeks opstart, kan je direct in groep starten.
 • Iedereen doet mee volgens eigen kunnen en mogelijkheden. Chantal geeft variaties in de oefeningen, jij pikt in op jouw niveau.
 • Kinderen vanaf 6 jaar mogen met hun gezinshond meedoen met de groepslessen, op voorwaarde dat er ook een ouder aanwezig is op het plein.
 • Alles werd reglementair (meldingsplicht) en boekhoudkundig in orde gebracht.
 • Tevens hebben we als hondenschool een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand afgesloten.
  Onze verzekering wordt enkel ingeschakeld als de lesgeefster Chantal Bols zelf een fout maakt en een ongeluk daarvan het gevolg is.
 • Er worden duidelijke richtlijnen gegeven ivm veiligheid en het voorkomen van incidenten tussen 2 of meerdere honden.
  Indien uw hond onder uw begeleiding schade veroorzaakt aan derden (inclusief de hond van anderen) of onze infrastructuur, dan bent u zelf verantwoordelijk en dient u uw familiale verzekering in te schakelen.
 • Chantal heeft kennis van basis EHBO bij honden.
 • Dierenartspraktijk De Leemputten is onze bedrijfsdierenarts en wordt ingeschakeld bij eventuele ongevallen die uw hond meemaakt tijdens de lessen indien Chantal deze niet zelf kan behandelen.


Onze visie:
We gaan uit van beloningsgericht trainen (stem/speeltje/tractatie).
Waarbij de connectie tussen jou en je pup/hond centraal staat. De lessen zijn speels opgebouwd met praktijkoefeningen die je kan toepassen in het dagelijkse leven.
We werken in thema’s, suggesties mogen doorgegeven worden.
Naar ons gevoel mag een hond reageren op eigen initiatief. Dat betekent dat er tussen het geven van een commando en het reageren op dat commando enkele seconden kunnen voorbij gaan.
Ongewenst gedrag negeren we waar dat kan. We leiden af met bepaalde technieken en richten de focus zo terug op jou. Een kordate ‘nee’ is soms een noodzaak omdat de situatie anders niet meer veilig is. Fysieke straffen of fysieke hulpmiddelen zijn in onze visie niet van toepassing. Indien u tijdelijk een bepaald hulpmiddel wenst te gebruiken, graag eerst overleggen.